Програма

ПРОГРАМА

12.30 - 13.00 Регистрация

13.00 - 14.00 Въвеждащ панел
ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ 2014-2020
проф. д-р арх. Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране
Ахмед Башев, зам.-председател на Комисията по инвестиционно проектиране
Тодор Попов, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България
Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България”
проф. д-р инж. Николай Михайлов, председател на СД на „Трейс Груп Холд”
инж. Георги Станилов,  управител на „Станилов”
Венета Кръстева, управител на ГРАДЪТ Медиа Груп (модератор)

14.00 – 16.00 Първи панел
ПРОЕКТИ И ПРОЕКТНИ ИДЕИ, които променят българските градове. Интелигентни решения за управление на градските ресурси.  ПЧП.
Рехабилитация и саниране на жилищни и обществени сгради. Добри практики за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в обществени сгради. Интелигентни сградни решения.
Обединяване на усилията на публичния и частния сектор при изграждане на инфраструктура и градска среда.

арх. Петър Диков, главен архитект на София
Димчо Димов, експерт в Управляващия орган на ОПРР. Презентация
Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво развитие на София
Миглена Кузманова, мениджър бизнес развитие на "Есри България"
Александър Стоянов, мениджър Сградни технологии, „Сименс”. Презентация
Таня Косева-Бошова, председател на УС на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (модератор)

Таня Христова, кмет на Община Габрово. Презентация
Цветан Цолов, ръководител на проекта за интегриран столичен градски транспорт. Презентация
Димитър Черкезов, експерт в Управляващия орган на ОПРР
Мартин Заимов, изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие”. Презентация
инж.  Пламен Никифоров, консултант в «Станилов». Презентация
Йордан Йорданов, изпълнителен директор на „Контракс”. Презентация
арх. Здравко Генчев, представител на международна мрежа „Еко Енергия” (модератор)

Кафе пауза 16.00 – 16.30

16.30 – 18.00 Втори панел
Архитектура по време на дългата криза - предизвикателството да създаваш знакови сгради в българските градове. Законодателство, пазар, конкуренция, инвестиционна активност  - създава ли  пазарна стойност и предимство КАЧЕСТВЕНАТА АРХИТЕКТУРА ПРИ НОВИТЕ СГРАДИ?  

арх. Атанас Панов, управител на „ЛП Консулт”
арх. Ивайло Мишев, управител на АТМ
арх. Борислав Богданов, управител на архитектурно бюро „Амфион”
арх.  Кристиана Николова, управител на „Архитектурно-Дизайнерска Агенция”
арх. Пламен Братков, управител на «Аедес Студио»
арх. Илиян Илиев, управител на архитектурно бюро  „Планинг”
арх. Ангел Захариев, управител на „АА Архитекти” (модератор)

18.30 –  КОКТЕЙЛ

Програма ГРАДЪТ 2013:

Организатор:

Златен спонсор:

Със съдействието на: