Форум ГРАДЪТ 2013 - Предизвикателства пред българските градове 2014-2020

Стратегически партньор: Национално сдружение на общините в Република България

ФОРУМ ГРАДЪТ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ 2014-2020 – УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И РЕСУРСИТЕ, ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ГРАДСКИ ПРОЕКТИ.


ФОРУМЪТ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп за втора поредна година. Целта му е е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете, определени от ИПГВР , и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

През следващите 40 години ще бъдем свидетели на невиждана досега трансформация в глобалния градски пейзаж. Между 2010 г. и 2050 г. броят на жителите, които обитават градовете, ще се увеличи от 3.6 милиарда на 6.3 милиарда. Голяма част от този растеж ще се случи в развиващите се страни. До 2025 г. се очаква да има 37 мегаполиса, всеки един с население по-голямо от 10 милиона, 22 от тези градове ще бъдат в Азия. Въздействието на този нов етап на урбанизация върху световната икономика и върху съществуващата градска инфраструктура и ресурси се усещат вече доста значително. Поради тази причина се наблюдава насърчаване на иновациите в градския дизайн, технологиите и услугите.

Милиарди долари ще бъдат похарчени за градска инфраструктура, като основните инвестиции ще са в новите системи за управление на транспорта, интелигентни мрежи, системи за мониторинг на водите, електронно правителство,  както и енергийно ефективни сгради. Информационните и комуникационни технологии ще бъдат дълбоко  в основата на старите и нови градове и ще променят начина, по който ние жителите мислим за града, също така как живеем и работим в него. Прогнозите сочат, че пазара на интелигентни технологии за градско развитие ще се увеличат от 6.10 милиарда щатски долара годишно през 2012 г. до 20,2 милиарда щатски долара през 2020 година.

Акценти на ФОРУМ ГРАДЪТ:
Какво представлява интелигентния град?
Какви са основните двигатели на пазара и какви са предизвикателствата за интелигентно градско развитие?
Какви са ключовите политики, технологии и икономически въпроси, които влияят върху развитието на интелигентни градове?
Кои интелигентни технологии оказват най-голямо влияние върху развитието на градовете и  как интелигентните градове влияят върху разработването на технологии?
Кои са основните играчи на пазара и какви интелигенти решения предлагат те?
Икономика на градовете – икономически растеж и качество на живот. Oтключване потенциала на градовете и регионите.
Представяне на проектите в основните зони за растеж и политиките на различните градове при привличане на инвеститори, както и политиките, свързани с ПЧП.
Транспорт и мобилност – проекти за интегриран градски транспорт, предизвикателства при решаване на проблемите с градския трафик.
Управление на ресурсите в града: осветление и енергоснабдяване, водоснабдяване, отпадъци, CO2
Енергийно ефективни градове и сгради.
Какви са инструментите  за финансиране на градски проекти?

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ФОРУМ ГРАДЪТ:
- представители на правителството и държавните служби, министерства, държавни, регионални и местни власти, свързани с планиране и управление на териториите и инвестиционното проектиране
- председатели и членове на Съвета на директорите на банки и застрахователни компании
- инвеститори и ръководители на инвестиционни фондове
- мениджъри на строителни компании
- компании за недвижими имоти
- урбанисти
- проектанти
- архитекти
- конструктори
- инженери

- IT  компании
- ГИС компании
- доставчици на телекомуникационни услуги
- ютилити компании
- доставчици на софтуер и хардуер за интелигентни мрежи
- търговци на  строителна техника
- доставчици на интелигентни транспорти системи
- доставчици на хардуер и софтуер за енергиен мениджмънт 

- адвокати
- нотариуси
- бизнес консултанти
- данъчни консултанти
- одитори
- асет мениджъри
- предприемачи